Daguerrotypický atlas

Evidenční systém uchovává a umožňuje prohledávat
exponátů

Před několika málo lety vznikl na FAMU v Praze nový studijní obor, který se zabývá restaurováním a uchováním starých fotografií a dalších exponátů, které jsou s fotografií spojeny. Po krátké době se začala formovat myšlenka vytvořit evidenční systém, pomocí kterého by bylo možné efektivně organizovat a vyhledávat stále narůstající počet daguerrotypických exponátů podle jejich struktury, výrobních materiálů a poškození. Po špatné zkušenosti s původním programátorem byla oslovena firma Clockstar, zda by se úkolu ujala a vytvořila evidenční systém, který by bylo možné pohodlně ovládat a později rozšířit o webové rozhraní přístupné pro odbornou i širokou veřejnost.

Naše práce začala podrobnou analýzou podoby a struktury jednotlivých exponátů a navržením specifické databáze, která by byla schopna uchovávat všechny zamýšlené vlastnosti a zejména všemožná poškození jednotlivých exponátů. Ve chvíli, kdy jsme si byli jisti, že máme dostatečné know-how v tomto netradičním oboru, vybudovali jsme snadno ovladatelnou a přehlednou webovou aplikaci, která databázi zpřístupňuje a umožňuje s ní pracovat.

Pro snadnou orientaci v systému jsme mimojiné vytvořili unikátní vyhledávací a konfigurační formulář založený na grafickém znázornění struktury exponátu. Díky tomuto vylepšení dokáže i laik bez znalosti odborných termínů účinně pracovat s databází a dojít ke svému cíli.

Rádi pomůžeme i Vám.
Sjednejte si schůzku!

Rádi se s Vámi setkáváme bud přímo ve Vaší kanceláři (pro mnohé může být náš domovský Kolín poněkud z ruky), v nějaké příjemné kavárně nebo u nás na pracovišti. První schůzky chápeme jako nezávaznou diskuzi nad Vašimi problémy a vizemi. Stačí navrhnout pár termínů, kdy máte čas.