Vyladěný software na míru

První kroky

Vlajkovou lodí našich služeb je bezpochyby vývoj software. Vývoj software chápeme jako komplexní proces, který začíná již u specifikace Vaší myšlenky či vize. Nejprve si s Vámi tedy sedneme k jednomu stolu a jasně si povíme, co od budoucího aplikace očekáváte. Poté, co se dohodneme na konečné podobě a odpovídající ceně, důkladně celý projekt zanalyzujeme.

Vývoj

Když jsme si jistí, že si navzájem rozumíme a máme zanalyzovány všechny potřebné informace, začneme se samotným vývojem. Ten začíná zpravidla návrhem grafické podoby a pokračuje samotným programováním, testováním a přípravou ke spuštění. Během této doby s Vámi opakovaně diskutujeme nad jednotlivými mezivýsledky a realizujeme Vaše připomínky.

Údržba

Ve chvíli, kdy dospějeme k výsledku, který nám oběma vyhovuje, zpřístupníme hotovou aplikaci Vašim zákazníkům. Naše práce tím ale nekončí. Je potřeba se postarat o její bezproblémový běh a zajistit rychlou a snadnou nápravu v případě neočekávaného kolapsu. To vše lze nejsnadněji zajistit, pokud svou novou aplikaci svěříte k hostingu na Clockstar serverech, kde ji máme plně pod kontrolou.

Stojí za zmínku

Rozvoj

Pokud má být projekt dlouhodobě úspěšný, je rozumné se pravidelně zamýšlet nad tím, jak Vaši aplikaci vylepšit, kde jít s dobou a jak nabídnout Vašim zákazníkům něco nového a neotřelého. V takovém případě jsme připraveni s Vámi dále spolupracovat. Naše aplikace jsou navrženy tak, aby nebyl problém je průběžně zlepšovat.

Stojí za zmínku